český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALÈNE® AL 30 – AL 50 – AL 66+ odmasťovacie prostriedky úplne bez zápachu

 

ODMASŤOVACIE PROSTRIEDKY

CELKOM BEZ ZÁPACHU

Optimálny pomer medzi bodom vzplanutia a rýchlosťou odparovania

Certifikované podľa NSF K1 pre agropotravinársky priemysel (IAA)

Uzavreté priestory, montážne a zostavovacie dielne

Odmasťovací čistič pre umývacie zariadenia s rozpúšťadlami, pneumatiky

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 30

RÝCHLE ODPAROVANIE za 15 minút pri 20 °C a nulovom prietoku vzduchu.

BOD VZPLANUTIA V UZAVRETEJ NÁDOBE 30°C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 50

RÝCHLE ODPAROVANIE za 30 minút pri 20 °C a nulovom prietoku vzduchu.

BOD VZPLANUTIA V UZAVRETEJ NÁDOBE 48°C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 66+

RÝCHLE ODPAROVANIE za 45 minút pri 20 °C a nulovom prietoku vzduchu.

BOD VZPLANUTIA V UZAVRETEJ NÁDOBE 63°C

 

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

 

Kategória NSF:

Rozpúšťadlá H1: použiteľné mimo oblastí výroby potravín (výpary nesmú vniknúť do oblasti výroby) na odmastenie zariadení (napríklad ložiská dopravníkov, iné údržby mechanických súčiastok, atď.) používaných v oblastiach výroby.

 

Rozpúšťadlo s čistiacim a odmasťovacím účinkom schválené NSF K1 Optimálny pomer medzi bodom vzplanutia a rýchlosťou odparovania Možno použiť na ručné čistenie alebo čistenie v umývacom zariadení Vyberateľné zariadenia, DETECT BLUE® zistiteľné, detekovateľné HACCP BRC8 IFS. rozpúšťadlo s čistiacim a odmasťovacím účinkom úplne bez zápachu. Vhodné na použitie v odmasťovacích zariadeniach. Rozpúšťadlo na styk s potravinami, odmasťovadlo na styk s potravinami, rozpúšťadlo bez zápachu, odmasťovadlo bez zápachu, odmasťovacie rozpúšťadlá, rozpúšťadlá. Výrobcovia priemyselných rozpúšťadiel. Dodávatelia rozpúšťadiel. Priemyselné odmasťovacie prostriedky. Potravinárske rozpúšťadlá. Rozpúšťadlo nsf. Odmasťovacie prostriedky. Rozpúšťadlo bez zápachu. Rozpúšťadlo do odmasťovacích zariadení. Rozpúšťadlo odmasťovacie zariadenie. Nové rozpúšťadlá. Nové rozpúšťadlo. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za dichlórmetán. Náhrada za CH2Cl2. Náhrada za látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu. Náhrada za acetón. Náhrada za acetón. Náhrada za NMP. Rozpúšťadlo polyuretánov. Rozpúšťadlá epoxidov. Rozpúšťadlo polyesterov. Rozpúšťadlo lepidiel. Rozpúšťadlo náterov. Rozpúšťadlo živíc. Rozpúšťadlo lakov. Rozpúšťadlá elastomérov. Výrobok na vykonávanie údržby v priemyselnom prostredí. 

Čistenie vstrekovacích strojov pri zastavení výroby

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE