český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
iBiotec® NEUTRALENE® AL 30 – AL 50 – AL 66+ opløsningsmidler til affedtning helt uden duft
Last update: 2024/02/08 11:54

 

AFFEDTENDE OPLØSNINGSMIDLER

HELT UDEN DUFT

Optimeret forhold mellem flammepunkt/fordampningshastighed

NSF K1-certificeret til landbrugs- og fødevareindustrien

Lukkede miljøer, værksteder

Rengørende affedtningsmiddel til pneumatiske opløsningsmiddeldispensere

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 30

Fordampningstid på 15 minutter ved 20 °C (ingen luftstrøm)

FLAMMEPUNKT VAKUUM 30 °C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 50

FORDAMPNINGSTID på 30 minutter ved 20 °C (ingen luftstrøm)

FLAMMEPUNKT VAKUUM 48 °C

 

iBiotec NEUTRALÈNE® AL 66+

FORDAMPNINGSTID på 45 minutter ved 20 °C (ingen luftstrøm)

FLAMMEPUNKT VAKUUM 63 °C

 

 

BESKRIVELSE
Helt lugtfri væske, som er særligt tilpasset enhver typisk affedtnings- og rensningsopgave inden for metal- og plastindustrien.
Fremragende opløsningsmiddel til fedt og olier af mineralsk eller syntetisk oprindelse. Det fjerner ligeledes al organisk eller uorganisk forurening (støv, metalspåner, spåner osv.).
Indeholder ingen stabilisator. Korroderer ikke metal. Det er kompatibelt med alle metaller samt med de fleste typer plast og elastomerer.
Har en tilpasset fordampningshastighed for en effektiv og hurtig rengøring: NEUTRALENE® AL 30 har en overfladespænding, som er ekstremt svag, så den kan virke på komponenter med komplekse former, bundhuller osv., inden det fordamper fuldstændigt.

Sikrer ligeledes komplet fjernelse af smuds og efterlader overfladerne fuldstændigt rene og fri for rester.


ANVENDELSE

Kan anvendes koldt: med klud, med neddypning, med pensel, med aspiration.
Det er anvendeligt til mekanisk affedtning:

  • Affedtning af bearbejdede dele.
  • Affedtning af stativer eller rammer til værktøjsmaskiner.
  • Rengøring af kuglelejer, drev, filtre.
  • Industriel vedligeholdelse
  • Rengøring af sprøjtestøbeforme.
  • Rengøring efter opbevaring.
  • Klargøring af overflader inden samling
  • Montagehaller, værkstedsmontage 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

AL 30

VÆRDIER

AL 50

VÆRDIER

AL 66+

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Væske

Væske

Væske 

-

Farve

  Visuel

Farveløs

Farveløs

Farveløs 

-

Lugt

  Lugt

Ingen

Ingen

Ingen 

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

745

753

766 

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4150

1,4151

1,4250

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

-20

-25

-30 

°C

Vandopløselighed

  -

0

0

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

0,86

1,00

1,2

mm²/s

Syretal

  EN 14104

< 0,1

<0,1

<0,1 

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

< 0,1

0,1

0,1 

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

0,01

0,01

0,01 

%

Rest efter fordampning

  NF T 30-084

0

0

%

Damptryk ved 20 °C

  DA/EN 13016-1

> 0,1

>0,1

 >0,1

hPa

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

AL 30

VÆRDIER

AL 50

 VÆRDIER

AL 66+

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

45

46

46 

-

Fordampningshastighed

  -

15

30

45

min

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

24,7

24,4

25,3

Dyn/cm

Overslagsspænding

  DS/EN 60156 / IEC 156

60.000 

63.000

63.000

Volt

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1a 

1a

1a 

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

AL 30

VÆRDIER

AL 50

VÆRDIER

AL 66+

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

  ISO 2719

30 

50

63

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

>230 

>230

>230 

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

0,6 

0,6

0,9

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

7,0 

7,5

7,8 

% (volumen)

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

AL 30

VÆRDIER

AL 50

 VÆRDIER

AL 66+

ENHEDER

Anisidinindeks

  DS ISO 6885

 <1

<1

 <1

-

Peroxidindeks

  DS ISO 3960

 <1

<1

 <1

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

  -

<1

<1

 <1

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

0

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

  GC-MS

0

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

  GC-MS

0

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

AL 30

VÆRDIER

AL 50

 VÆRDIER

AL 66+

ENHEDER

Bionedbrydelighed

  OCDE 301

nm 

nm

nm 

-

Damptryk ved 20 °C

  -

>0,1 

>0,1

>0,1 

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

  -

100 

100

100 

%

Svovlindhold

  GC-MS

0

%

Benzenindhold

  ASTM D6229

0

%

Samlet halogenindhold

  GC-MS

 

 

 

%

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

  -

0

 %

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

  -

0,0

0,00

0,00 

%

Indhold af miljøfarlige stoffer

  CLP-forordningen

0

%

Indhold af stoffer med GWP

  -

0

0

 0

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

0

 0

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

  ISO 14040

nm 

nm

nm 

kg kulstofækvivalent

YDERLIGERE KARAKTERISTIKA

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

AL 30

VÆRDIER

AL 50

VÆRDIER

AL 66+

ENHEDER

Indhold af tungmetaller og metalloider

GC.MS

0

0

 0

ppm

Anilinpunkt

NF M 07.021

64

66

 66

°C

Bromindeks

DS ISO 3839

5

4

 

mg/100 g

 

BRUGSANVISNING

Farligt. Følg forsigtighedsreglerne. Læs omhyggeligt fare- og risikosætningerne på emballagen. Se sikkerhedsdatabladet.

 

PRÆSENTATION

 

           

 

                                         IBC-beholder 1000 L

NSF K1-godkendt opløsningsmiddel til affedtning og rengøring. Optimeret forhold mellem flammepunkt/fordampningshastighed. Kan anvendes til manuel rengøring eller med dispenser. Aftagelige DETECT BLUE®-dele og detekterbare dele, HACCP BRC8 IFS, opløsningsmiddel til affedtning og rengøring helt uden duft, kan bruges i dispensere til affedtning. Opløsningsmiddel til fødevarekontakt, affedtningsmiddel til fødevarekontakt, lugtfri opløsningsmiddel. affedtende opløsningsmidler, opløsningsmidler. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. Leverandører af opløsningsmidler. Affedtende opløsningsmiddel til industriel brug. Opløsningsmidler til fødevarekontakt. NSF-godkendt opløsningsmiddel. Affedtende opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel uden lugt. Opløsningsmiddel til dispenser. Opløsningsmiddel til affedtningsdispenser. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

                                              200 L tønde  

Yağlayıcıların, yapışkan izlerinin, bitkisel yağların yağının giderilmesi için yağ çözme ve temizleme çözücüsü. Parlama noktası ölçülemez. Ultra yüksek buharlaşma hızı. yağ çözücü solvent, mekanik çözücü, soğukta yağ çözücü, klorsuz yağ çözücü, endüstriyel yağ çözücüler, endüstriyel yağ çözücü üreticisi, silikon çözücü, klorlu çözücülerin ikamesi, klorlu çözücülerin yerine kullanım, yapışkan izleri için temizleyici, yapıştırıcı izleri için temizleyici, kendinden yapışkan izleri için temizleyici. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. çözücüler. endüstriyel çözücüler. Yağ çözücü solvent. Temizleme solventi. Yapıştırıcı izleri için çözücü. Bitkisel yağlar için çözücü. Yağ çözme solventleri. Hayvansal yağlar için çözücü. Yapıştırıcı eser solventler. Lehim eritkeni çözücüsü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

                                          20 L beholder

NSF K1-godkendt opløsningsmiddel til affedtning og rengøring. Optimeret forhold mellem flammepunkt/fordampningshastighed. Kan anvendes til manuel rengøring eller med dispenser. Aftagelige DETECT BLUE®-dele og detekterbare dele, HACCP BRC8 IFS, opløsningsmiddel til affedtning og rengøring helt uden duft, kan bruges i dispensere til affedtning. Opløsningsmiddel til fødevarekontakt, affedtningsmiddel til fødevarekontakt, lugtfri opløsningsmiddel. affedtende opløsningsmidler, opløsningsmidler. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. Leverandører af opløsningsmidler. Affedtende opløsningsmiddel til industriel brug. Opløsningsmidler til fødevarekontakt. NSF-godkendt opløsningsmiddel. Affedtende opløsningsmiddel. Opløsningsmiddel uden lugt. Opløsningsmiddel til dispenser. Opløsningsmiddel til affedtningsdispenser. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

Produkt egnet til fødevareindustrien (IAA)

Kan bruges som en del af en foranstaltning eller en HACCP-metode

Risikoanalyse, kritiske kontrolpunkter

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

 

NSF-kategori:

Opløsningsmiddel K1: kan anvendes uden for områderne til produktion af fødevarer (dampene må ikke komme ind i produktionsområdet igen) til at affedte udstyr (eksempelvis kuglelejer på transportører, andre mekaniske vedligeholdelseselementer osv.), der anvendes i produktionsområderne.

 

BRUGSVEJLEDNING

                   

       

             

Affedtning med klud

Affedtning med børste

 

 
Dispenser til opløsningsmidler  

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE